DYŻUR WAKACYJNY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do oddziałów
przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk Podlaski.
Dyżur wakacyjny będzie prowadzony w Szkole Podstawowej w Augustowie w okresie od dnia
1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.