Przedszkole

W przedszkolu przy SP Augustowo robimy wszystko, aby każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Tworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Poprzez odpowiednio dobrane gry edukacyjne i zabawy,  dzieci mogą optymalnie rozwinąć swój potencjał. Wychowankowie  nigdy się nie nudzą!

Dążymy do tego, aby nasze dzieci osiągnęły gotowość szkolną i odnosiły sukcesy w szkole, zgodnie z indywidualnym potencjałem rozwojowym. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Prawidłowy rozwój dzieci w ogromnym stopniu zależy od pełnowartościowego jedzenia, dlatego posiłki  dla przedszkolaków przygotowywane w szkolnej kuchni są wyjątkowo smaczne i zdrowe.