Szkolny Klub Rodzica

Głównym celem działalności Szkolnego Klubu Rodzica jest wspieranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Augustowie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi oraz wymiana doświadczeń między rodzicami. Ponadto zakłada się pedagogizację rodziców na tematy związane z wychowaniem, bezpieczeństwem, zdrowiem, uzależnieniami, pomocą pedagogiczno-psychologiczną, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi oraz popularyzowanie spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem.

Realizacja działań planowana jest w formie warsztatów, wykładów oraz pogadanek podczas spotkań z rodzicami. Przewiduje się, że w efekcie u rodziców uczestniczących w spotkaniach ukształtowane zostaną: umiejętność zaakceptowania dziecka ze wszystkimi jego wadami i zaletami, umiejętność efektywnego słuchania dziecka, jak również umiejętność konsekwentnego działania w procesie wychowywania dziecka. Ponadto rodzice uzupełnią i poszerzą wiedzę z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

AKTUALNOŚCI

Już niedługo ósmoklasiści będą podejmować jedną z najważniejszych i często najtrudniejszych decyzji w ich dotychczasowym życiu, czyli wybierać szkołę ponadpodstawową i zawód. Z całą pewnością wielu z Was zastanawia się co wybrać. Jaka szkoła, zawód, będą najlepszym z możliwych wyborów? Ważną rolę w procesie podejmowania decyzji zawodowych nastolatków odgrywają rodzice. Jeśli zastanawiacie się jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu, zapraszamy do zapoznania się zamieszczoną poniżej prezentacją:

Spotkanie z dietetykiem

27 września 2019 roku podczas zebrania z rodzicami dietyk Ewa Niedźwiedzka przeprowadziła prelekcję na temat zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży.

DOPALACZE Gdzie szukać pomocy?

800 060 800 -Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 -Telefon Zaufania Dzieci i Młodzieży

800 100 100 -Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 -Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 -Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej