PROJEKT PODLASKIE PODWÓRKA-PODSUMOWANIE

Zbliża się koniec września, więc czas na podsumowanie projektu Podlaskie Podwórka, w którym uczestniczyła gromada zuchowa Iskierki. Po wakacjach, podczas zbiórki zuchy przypomniały poznane prawa zucha, zaśpiewały hymn oraz wspominały wydarzenia, w których uczestniczyły przez cały rok. Za ogrom działań, których się podjęły otrzymały wspaniałe upominki- plecaki z wyposażeniem. Dziękujemy bardzo w imieniu zuchów i […]

MIÓD TO DAR NATURY

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przekazało nam w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych 500 szkołom z całej Polski pakiety promujące produkty pszczelarskie.Plakaty edukacyjne i kalendarze zostały rozmieszczone przy wejściu do szkoły, a w każdej klasie na biurkach postawiono kalendarze oraz umieszczono kalendarze typu „Piramidka”. Dzięki temu dzieci, młodzież, a także […]