REKRUTACJA

Rekrutacja 2021/2022:

Wyniki rekrutacji:

Dokumentacja dotycząca tegorocznej rekrutacji do naszych oddziałów przedszkolnych i szkoły:

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły  godzinach: 7.30 – 15.30 od dnia 01.03.2021 do 19.03.2021 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / klasy pierwszej szkoły podstawowej ważne jest wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.