HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO ORAZ ROZKŁAD AUTOBUSÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 17 MAJA 2021

W związku z informacją ministra zdrowia o nauczaniu hybrydowym w klasach IV-VIII od 17.05.2021, w naszej szkole będą prowadzone zajęcia hybrydowo według następującego planu:

17.05.2021 klasy VIIA,VIIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

18.05.2021 klasy VIIA,VIIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

19.05.2021 klasy IV,V, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

20.05.2021 klasy IV,V, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

21.05.2021 klasy VIA,VIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

24.05.2021 klasy VIA,VIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne

25.05.2021, 26.05.2021, 27.05.2021 Egzaminy Ósmoklasistów

28.05.2021 klasy VIA,VIB, VIIA, VII B- nauczanie stacjonarne