REKRUTACJA

Rekrutacja 2023/2024:

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W AUGUSTOWIE

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły  godzinach: 7.30 – 15.30 od dnia 13.02.2023 do 28.02.2023r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / klasy pierwszej szkoły podstawowej ważne jest wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.