REKRUTACJA

Rekrutacja 2024/2025:

Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły  godzinach: 7.30 – 15.30 od dnia 26.02.2024 do 08.03.2024r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / klasy pierwszej szkoły podstawowej ważne jest wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025: