DOKUMENTY SZKOLNE

Dokumenty:

Procedury bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć w szkole od 01 września 2020r

Regulamin dotyczący udostępniania laptopów do nauki zdalnej/ wniosek o wypożyczenie.