Krajobraz wczoraj i dziś – zajęcia w Ekopracowni

Uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej w Augustowie 15 marca 2024 r. zaprosili do swojej nowej ekopracowni Panią Joannę Kwiatkowską – Specjalistę Służby Leśnej ds. użytkowania lasu. Mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu „Krajobraz wczoraj i dziś” dotyczącego zmian w otaczającym ich środowisku. Z niedowierzeniem patrzyli na zdjęcia Bielska Podlaskiego sprzed kilkudziesięciu lat. Uświadomili sobie, że otaczające nas krajobrazy nieustannie się zmieniają. Krajobrazy naturalne stopniowo przekształcone zostają w krajobrazy kulturowe. Następnie uczniowie, pracując w grupach, starali się rozstrzygnąć „spór  o las”. Przygotowali zestaw argumentów, które uzasadniały przekazanie terenu lasu dla wybranych interesariuszy.

Na kolejnych zajęciach powstały prace związane z omówionym tematem. Następnie została przygotowana wystawa. Wszyscy uczniowie mogli podziwiać zmieniający się krajobraz.

 

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”