OBIADY

Blok Żywieniowy informuje, że koszt jednego obiadu w Szkole Podstawowej w Augustowie w roku szkolnym  2019/2020 wynosi 3,00 zł dziennie. Opłata za obiady w m-cu MARCU wynosi: 60,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto

nr 10 8063 0001 0010 0706 2138 0014

Informacja o kosztach obiadów dla Oddziału Przedszkolnego znajduje się u wychowawców poszczególnych grup.