Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Od 18 maja br. wznawiana jest stopniowo praca szkół i placówek oświatowych. Poniżej znajdują się regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które dotyczą bezpiecznej organizacji pracy szkoły: