Uroczyste otwarcie nowej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Augustowie

30 listopada br. w szkole odbyło się niezwykłe wydarzenie. Dokonano uroczystego otwarcia nowej ekopracowni.

W bieżącym roku szkoła rozpoczęła udział w przedsięwzięciu polegającym na utworzeniu/wyposażeniu szkolnej pracowni przyrodniczej wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego. W ramach środków przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 50 tys. zł, a także wkładu własnego wniesionego przez Gminę Bielsk Podlaski w wysokości 6 tys. zł szkoła zyskała nową pracownię. Z tej okazji dokonano jej uroczystego otwarcia.

Uroczystość rozpoczęła się występem chóru szkolnego.

Następnie dyrektor szkoły Piotr Pawluczuk powitał wszystkich zaproszonych. W uroczystości udział wzięli: wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski Stanisław Olszewski, sekretarz gminy Monika Dmitruk, inspektor w Urzędzie Gminy Ala Wawulska, duchowni katoliccy i prawosławni,
przedstawiciel Rady Rodziców Julita Łukaszuk oraz współpracujący z placówką dyrektorzy bielskich szkół podstawowych i Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej. Wśród zaproszonych gości był również przedstawiciel firmy Mitel z Ełku, Pani Monika Górska. Szczególnie gorąco powitani zostali rodzice oraz dzieci uczęszczające do tutejszych oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka złożyła gratulacje z okazji otwarcia pracowni przyrodniczej i wraz z wiceministrem przekazała na ręce opiekuna pracowni przyrodniczej upominek w postaci zestawu preparatów do badań pod mikroskopem.

Uczniowie klasy IV i VI odegrali przedstawienie pt. „Pszczoła bliżej nas”, przygotowane w oparciu o scenariusz swojej koleżanki Aleksandry Daniluk z klasy VIII. Uczennica ta zajęła II miejsce w województwie w konkursie o tej samej nazwie zorganizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą. Zadanie polegało na napisaniu pracy stylistycznej zawierającej informacje o pożytecznej roli pszczół, roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym, o życiu pszczół i ich zwyczajach, o roślinach miododajnych, rodzajach i znaczeniu produktów pszczelich dla zdrowia człowieka oraz zagrożeniach wynikających z postępującej degradacji środowiska.

Po części artystycznej zakończonej występem chóru szkolnego goście zostali zaproszeni do ekopracowni, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie sali przez duchownych: katolickiego i prawosławnego. Następnie wszyscy zasiedli przy nowo zakupionych stolikach i zapoznali się z prezentacją multimedialną na temat działań ekologicznych podejmowanych w oddziałach przedszkolnych i szkolnych oraz zadaniami zrealizowanymi w ramach przedsięwzięcia. Na koniec obejrzeli pomoce dydaktyczne zakupione do pracowni, które prezentowali uczniowie.

Szkoła w ramach przyznanych środków odnowiła pracownię, umieściła na ścianie fototapetę z motywem przyrodniczym oraz zakupiła wyposażenie i pomoce dydaktyczne: stoliki i krzesełka dla uczniów, biurko i krzesło dla nauczyciela, mobilną szafkę laboratoryjną, dwa regały, monitor interaktywny z mobilnym stojakiem i wizulizerem, multimedialne programy przedmiotowe, programy edukacyjne Labolab, interaktywne plansze dydaktyczne,
zestaw czujników do doświadczeń, modele zwierząt preparowanych, zestawy doświadczalne z zakresu biodegradacji i filtrowania wody, puzzle tematyczne oraz bezprzewodową stację pogody z oprzyrządowaniem zewnętrznym.  Wyposażenie i pomoce dydaktyczne dostarczyła firma Mitel Michał Szorc z Ełku. 

 

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”