Pasowanie na ucznia

30 października 2020r. w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości  było złożenie uroczystego ślubowania oraz Pasowanie na Ucznia. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Augustowie. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.