ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ…

#ŁączyNasPamięć – SP AUGUSTOWO
19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
Rocznicę tę uczciliśmy specjalnymi zajęciami w klasach 1-3 oraz lekcjami języka polskiego i historii(7-8) na podstawie scenariuszy opracowanych przez Muzeum Polin w Warszawie. Uczniowie stworzyli również piękne żonkile, które są symbolem powstania w getcie warszawskim.