AKCJA BohaterON 2021 w SP Augustowo

Pamiętacie, że w tym roku nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej- BohaterON w Twojej Szkole/ BohaterON –włącz historię!. Kampania miała na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku, podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego za sprawą przeprowadzonych lekcji tematycznych. Działały przedszkolaki, klasy 1-3 oraz klasy 8.