Granty PPGR – wsparcie dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina  – „ Granty PPGR” Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. Gmina Bielsk Podlaski zamierza przystąpić do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina […]