EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r. PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH WYTYCZNE- PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW