Spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do grupy 3-latków na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do grupy 3-latów na rok szkolny 2024/2025 na spotkanie organizacyjne z dyrekcją i wychowawcą grupy. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Augustowie w dniu 24 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej.