KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Regulamin szkolnego konkursu na szopkę bożonarodzeniową

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Augustowie.

 

 1. Cele konkursu:
 2. Przypomnienie i przybliżenie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa.
 3. Integracja rodziny przy wspólnym wykonywaniu szopki.
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz talentów artystycznych uczniów.
 5. Poznanie zwyczajów świątecznych oraz tradycji związanych z wykonywaniem szopek bożonarodzeniowych.

 

 • Zasady konkursu:
 1. Konkurs adresowany jest do kl. I-VIII oraz do przedszkola.
 2. Szopkę należy wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziny.
 3. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.
 4. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką i dowolnej wielkości.
 5. Pracę należy podpisać podając imię i nazwisko autora oraz klasę, na dołączonej kartce.
 6. Z przygotowanych prac zostanie zorganizowana wystawa.
 7. Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone autorom.
 8. Zgłoszone do konkursu szopki oceni powołana Komisja konkursowa.
 9. Autorzy najciekawszych i najpiękniejszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki.

     I V.          Termin konkursu:

 1. Prace należy przynieść do szkoły najpóźniej do 14 grudnia 2021.
 2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 22.12.21r