DYŻUR WAKACYJNY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

W roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do oddziałówprzedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk Podlaski.Dyżur wakacyjny będzie prowadzony w Szkole Podstawowej w Augustowie w okresie od dnia1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Zarządzenie dyrektora Dyżur wakacyjny Karta zgłoszenia dziecka Procedura Zaświadczenie o zatrudnieniu

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ…

#ŁączyNasPamięć – SP AUGUSTOWO19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.Rocznicę tę uczciliśmy specjalnymi zajęciami w klasach 1-3 oraz lekcjami języka polskiego i historii(7-8) na podstawie scenariuszy opracowanych przez Muzeum Polin w Warszawie. Uczniowie stworzyli również piękne […]