ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Termin zwrotów wypożyczonych książek i podręczników- Szkoła Podstawowa w Augustowie:

 1. Książki i podręczniki będą przyjmowane od 4 czerwca 2020 r w godzinach od 8.00 do 12.00 w przedsionku szkoły (wejście od strony dużego parkingu) zgodnie z przyjętymi rekomendacjami i wytycznymi na czas pandemii.
 2. Podczas egzaminów ósmych klas (16 – 17 – 18.06) zwrot książek jest wstrzymany.
 3. Zwrot wypożyczonych woluminów jest obowiązkowy.
 4. Uczniowie klas I – VII wypożyczone z biblioteki książki (nie podręczniki) zwrócą we wrześniu 2020 r. (nie dotyczy uczniów, którzy chcieliby zmienić szkołę).
 5. Terminy zwrotów podręczników:

15,16,18, 19 czerwca 2020 r. – klasy 6

22 – 24 czerwca 2020 r. – klasy 5

23 -25 czerwca 2020 r. – klasy 2-3

19– 25 czerwca 2020 r. – klasy 8

 1. Ze zwrotów podręczników w roku szkolnym 2019/2020 zwolnione są klasy pierwsze, czwarte i siódme (zwrócą we wrześniu). Pozostałe klasy oddają tylko podręczniki. Ćwiczenia pozostają własnością uczniów.
 2. Wychowawcy klas 2 i 3 przekazują zaległe komplety podręczników (czyli te, które pozostały w klasach) w wyznaczonym terminie.

 

Opracowała

Anna Chomko

 

Realizacja przyjmowania zwrotów książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie pandemii – wytyczne i rekomendacje

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustalił z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników, oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów przez pocztę elektroniczną lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników, oraz możliwościach ich odkupienia.
 3. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek (zwrot podręczników w kompletach, z dołączoną płytą CD – język obcy, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane, pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 4. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać nowego zakupu do końca roku szkolnego 2019/2020.
 5. Książki i podręczniki będą zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób) i w wyznaczonym miejscu.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 7. Przy stanowisku zwrotów może przebywać tylko jedna osoba, pozostałe oczekują w kolejce z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m (wejście od dużego parkingu)
 8. Podręczniki zapakowane w zabezpieczonych reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 9. Przyjęte książki będą odłożone w innym pomieszczeniu w celu kwarantanny. Po tym okresie zostaną przeniesione do biblioteki, gdzie nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych.

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.

Źródło:

 http://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

http://www.bn.org.pl/

http://www.gis.gov.pl/