„Woda – jej rola w organizmie i środowisku” – o znaczeniu wody w grupie „Misie”

Woda jest niezmiernie ważna dla ludzkiego organizmu i odgrywa kluczową rolę w jego funkcjonowaniu Dzieci z grupy „Misie” brały udział w ciekawej lekcji pt. „Woda – jej rola w organizmie i środowisku” poświęconej wodzie i jej kluczowemu znaczeniu w naszym życiu. Wykonywały różne zadania i zabawy z użyciem wody, a na koniec wykonały prace przedstawiające kropelkę wody.   

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”