Warsztaty o mieszkańcach lasów, łąk i rzek w SP w Augustowie

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pt.”Wiosenny las ” to kolejny sukces klasy 3B.
Uczniowie brali udział w ekologicznych akcjach w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Działaj z ImPETem.
W ramach warsztatów pt.
„Mieszkańcy lasów, łąk i rzek”, które zostały przeprowadzone w naszej ekopracowni przyrodniczej EKOLOGIA JEST NA SZEŚĆ! powstała makieta przedstawiająca wiosenny las. To właśnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu w przygotowanie tej makiety udało się odnieść sukces. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu leśnych zwierząt.
Gratulujemy👏
„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”