To już wiem – plakat tematyczny dotyczący krajobrazu na zajęciach w ekopracowni

„To już wiem” – 5 czerwca br. nasi czwartoklasiści wzięli udział w lekcji powtórzeniowej dotyczącej krajobrazu. Pracując w grupach stworzyli plakat tematyczny pt. „ Landscape yesterday and today” („Krajobraz wczoraj i dziś”), który w praktyczny sposób pozwoli zapamiętać uczniom teorię dotyczącą krajobrazu.

 

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”