Przyroda na topie w VIII klasie

Na lekcjach geografii uczniowie klasy VIII wzięli udział w seminarium pt. „Przyroda na topie” poświęconym przyrodzie. Uczniowie mieli okazję popracować w grupach i opracować swój własny konspekt, który zachęca do przestrzegania zasad prawidłowej relacji między człowiekiem a przyrodą.

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”