PROFILAKTYKA W KADRZE

„PROFILAKTYKA W KADRZE”- nasza szkoła włącza się, we współpracy Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, w działania mające na celu przypominanie o zasadach bezpieczeństwa w domu, nad wodą, w ruchu drogowym, jak również o profilaktyce uzależnień. Bezpieczeństwo jest ważne zwłaszcza w sezonie wakacyjnym! Oto kilka filmów, które pochodzą z konkursu „TUR’n On The Camera, który prowadzony był w latach 2018-2019 na terenie Bielska Podlaskiego ( organizatorem akcji był Bielski Dom Kultury, przy udziale Policji oraz Urzędu Miasta)