Podział na grupy przedszkolne 6-latków i klasy pierwsze

W sekretariacie szkoły znajdują się listy dzieci przyjętych do 6-latków (oddziały przedszkolne) i klas pierwszych szkoły podstawowej z podziałem na poszczególne grupy/klasy. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem.