O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

EGZAMINY: 16-17-18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek):     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo […]

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Termin zwrotów wypożyczonych książek i podręczników- Szkoła Podstawowa w Augustowie: Książki i podręczniki będą przyjmowane od 4 czerwca 2020 r w godzinach od 8.00 do 12.00 w przedsionku szkoły (wejście od strony dużego parkingu) zgodnie z przyjętymi rekomendacjami i wytycznymi na czas pandemii. Podczas egzaminów ósmych klas (16 – 17 – 18.06) zwrot książek jest […]

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r. PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH WYTYCZNE- PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Od 18 maja br. wznawiana jest stopniowo praca szkół i placówek oświatowych. Poniżej znajdują się regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które dotyczą bezpiecznej organizacji pracy szkoły:     NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN 30 b UZASADNIENIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN 30c UZASADNIENIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja […]