Nauka o mieszkańcach środowiska naturalnego w naszej EKOPRACOWNI

Klasa IIIA uczyła się w ekopracowni o mieszkańcach środowiska naturalnego

23 maja br. w klasie IIIA odbyły się zajęcia przyrodnicze. Uczniowie w ramach warsztatów dotyczących „Mieszkańców lasów, łąk i rzek” zapoznawali się w szczególności z roślinami i zwierzętami, które można zaobserwować w środowisku wodnym. Dowiedzieli się również, że wiele interesujących zwierząt zamieszkuje tereny w pobliżu wód, np. w błotnistych lasach lub w przybrzeżnych szuwarach. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie kompozycji przestrzennych „Jezioro w słoiku”.

„Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 50 tys. zł.”