Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka przedłużony do 30 czerwca br.

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka został przedłużony do dnia 30 czerwca br. 
Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych
spośród dzieci i młodzieży na roczną kadencję. Może nimi zostać osoba, która ukończyła 7 lat, ale nie ukończyła 18 lat na dzień zakończenia naboru, wykazuje się działalnością społeczną na rzecz ochrony
praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości.
Zgłoszenie do Rady należy wysłać do Biura RPD w formie elektronicznej na adres:
rpd@brpd.gov.pl bądź pisemnie na adres: ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.
Więcej informacji i dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są na stronie:
https://brpd.gov.pl/2024/06/14/rada-dzieci-i-mlodziezy-rekrutacja-do-konca-czerwca/