MIÓD TO DAR NATURY

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przekazało nam w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Roślin Oleistych 500 szkołom z całej Polski pakiety promujące produkty pszczelarskie.
Plakaty edukacyjne i kalendarze zostały rozmieszczone przy wejściu do szkoły, a w każdej klasie na biurkach postawiono kalendarze oraz umieszczono kalendarze typu „Piramidka”. Dzięki temu dzieci, młodzież, a także pracownicy szkół włączyli się w promocję naturalnych i pysznych produktów, które powstają m.in. we współpracy polskich rolników i pszczelarzy.