Zawiadomienie o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkole na czas określony

Na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) informuję o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej w Augustowie  na okres od 06.10.2021r. do 14.10.2021r. . Zawieszenie zajęć nastąpiło za […]