HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO ORAZ ROZKŁAD AUTOBUSÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 17 MAJA 2021

W związku z informacją ministra zdrowia o nauczaniu hybrydowym w klasach IV-VIII od 17.05.2021, w naszej szkole będą prowadzone zajęcia hybrydowo według następującego planu: 17.05.2021 klasy VIIA,VIIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne 18.05.2021 klasy VIIA,VIIB, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne 19.05.2021 klasy IV,V, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne 20.05.2021 klasy IV,V, VIIIA, VIIIB- nauczanie stacjonarne 21.05.2021 klasy VIA,VIB, […]