O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

EGZAMINY: 16-17-18 czerwca 2020r. (wtorek, środa, czwartek):     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo […]