Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Od 18 maja br. wznawiana jest stopniowo praca szkół i placówek oświatowych. Poniżej znajdują się regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które dotyczą bezpiecznej organizacji pracy szkoły:     NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN 30 b UZASADNIENIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN 30c UZASADNIENIE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja […]