Pasowanie na czytelnika

Dnia 20.02.2020 r. odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet czytelników biblioteki szkolnej oraz  biblioteki gminnej. Aby uświetnić tę  uroczystość koleżanki i koledzy z klasy III przygotowali krótką część artystyczną. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia pan Dyrektor dokonał pasowania uczniów na czytelnika, zaś pani Wójt wręczyła uczniom pamiątkowe książki i upominki.